OGÓLNE INFORMACJE O PORTALU

 

Proponujemy Państwu umieszczenie swojej oferty w naszym portalu, aby osoby zainteresowane turystyką w łatwy i prosty sposób mogły wybrać najbardziej odpowiadającą im ofertę.

 

Dokładne informacje o obiekcie, zdjęcia są tym, na co potencjalny turysta zwraca szczególną uwagę – wyjazdy 'w ciemno' to przeszłość.

 

Z drugiej strony portal umożliwia wszystkim zainteresowanym jak najlepszą, a przede wszystkim pełną prezentację swojego obiektu/usługi.

 

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o skorzystanie z odsyłacza Kontakt i przekazania ich nam. Postaramy się je wyjaśnić w możliwie najkrótszym czasie.

 

Jesteśmy otwarci na pomysły i propozycje, które w Państwa odczuciu przyczynią się do lepszego funkcjonowania portalu. Każda z nich zostanie bardzo dokładnie rozważona i przeanalizowana, to co wspólnie uznamy za interesujące zostanie zaimplementowane w przyszłości.

 

Dlaczego to robimy?

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” działa na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, czyli na rzecz rozwoju 9 gmin z obszaru naszego LGR. Jedną z największych szans rozwoju naszej „Małej Ojczyzny” jest turystyka. Zdajemy sobie sprawę, że istnieje już wiele serwisów o podobnej tematyce i funkcjonalności. Jednakże z rozmów z ludźmi związanymi z branżą turystyczną jasno wynikało, że nie do końca spełniają one ich potrzeby i wymagania.

 

Prezentacja obiektu/usługi zawiera:

- nielimitowaną ilość zdjęć,

- wszystkie dane kontaktowe,

- opis obiektu/usługi,

- pełną listę wyposażenia obiektu

- pełną listę rozrywek jakich dostarcza obiekt (np. wędkarstwo, tenis, boisko, jazda konna itd..)

- mapa dojazdu google,

- opinie oraz komentarze internautów,

 

Zachęcamy do współpracy.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA

 

Portal jest finansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo..

 

Umieszczenie obiektu lub usługi turystycznej w bazie danych oraz wprowadzanie zmian jest nieodpłatne.

 

ZASADY ZAMIESZCZANIA OFERTY

 

krok pierwszy – REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA,

 

w tym celu należy kliknąć odsyłacz 'rejestracja' i wypełnić formularz podająć dane kontaktowe

 

(nie ma znaczenia, czy oferujesz noclegi, czy inne usługi, które chcesz oferować w portalu).

 

Wszystkie pola formularza są obligatoryjne tzn. muszą być one wypełnione. Do takich należy m.in. adres e-mail. Jeżeli go nie masz, możesz założyć swoje konto e-mail w jednym z darmowych serwisów.

 

Po zarejestrowaniu musisz poczekać na aktywowanie Twego konta użytkownika, co nastąpi w czasie nie dłuższym niż 48 godzin.

 

krok drugi – UZUPEŁNIENIE DANYCH O OBIEKCIE / USŁUDZE

 

na adres e-mail wyślemy link do formularza, w ktorym konieczne będzie uzupełnienie informacji o obiekcie / usłudze oraz dodanie zdjęć (600px x 450px, max 100kB dla zdjęcia) oraz

 

krok trzeci – WERYFIKACJA DANYCH

 

Twórcy portalu zastrzegają sobie prawo do weryfikacji wprowadzonych danych przed opublikowaniem w portalu. Zamieszczone informacje nie mogą zawierać treści ani zdjęć obrazliwych i/lub pornograficznych.

 

Jednocześnie informujemy, że twórcy portalu zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wybranych ofert ze względu na niekompletny wpis, brak zdjęć, niezgodność z tematyką serwisu. W takiej sytuacji skontaktujemy się z prośbą o uzupełnienie informacji.

 

Po zweryfikowaniu danych w czasie nie dłuższym niż 48godzin informacje zostaną opublikowane w portalu a do Państwa zostanie przesłane potwierdzenie pozytywnej weryfikacji.

 

krok czwarty – AKTUALIZACJA DANYCH

 

Teraz należy dbać o to, aby wszystkie informacje dotyczące Państwa obiektu/usługi były zawsze aktualne.

 

AKTUALIZACJA DANYCH

 

Możliwa jest aktualizacja danych przez jej właściciela obiektu lub usługi turystycznej. Zainteresowanych prosimy o kontakt

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI TWOÓRCÓW PORTALU

 

Twórcy portalu nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia mające wpływ na dostępność portalu dla użytkowników Internetu, spowodowane siłą wyższą lub okolicznościami takimi jak strajk, awarie sieci telekomunikacyjnej  operatora sieci publicznych.

 

Twórcy portalu nie ponoszą odpowiedzialności za ingerencje osób trzecich (piractwo w sieci Internet), które mogą spowodować zmianę informacji publikowanych w portalu. Jednocześnie zobowiązujemy się do niezwłocznego skorygowania nieprawidłowości.

 

Twórcy portalu odpowiadają za bieżącą aktualizację oprogramowania tak, aby ograniczyć do minimum możliwość ingerencji osób trzecich w funkcjonowanie portalu.

 

OBOWIĄZKI TWÓRCÓW PORTALU

 

Twórcy portalu zobowiązują się do:

Nie udostępniania w żaden sposób, bez pisemnej zgody Klienta, informacji dotyczącej Jego osoby oraz zamieszczonego w portalu obiektu/usługi uzyskanych poprzez ankietę opisującą obiekt, a wykraczających poza informacje wskazane przez Klienta jako przeznaczone do zamieszczenia w portalu.

Zapewnienia stałego dostępu do portalu poprzez Internet wszystkim jego użytkownikom.

Informowania Klienta o wszelkich okolicznościach, mających wpływ na skuteczność oddziaływania zamieszczonej w portalu oferty Klienta na potencjalnych nabywców Jego usług.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

 

klient ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, jeżeli umieszczone przez niego w portalu informacje są nieprawdziwe, niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Twórcy portalu zastrzegają sobie w takim przypadku prawo do usunięcia informacji o obiekcie lub usłudze w trybie natychmiastowym.

 

OBOWIĄZKI KLIENTA

 

Klient zobowiązuje się do:

Podania w informacjach i opisie obiektu/usługi danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Niezwłocznego aktualizowania danych, mających wpływ na rzetelność informacji zamieszczonych w portalu, a tym samym na opinię użytkowników Internetu o całym portalu.

 

Akceptacja powyższych warunków dokonywana jest poprzez wypełnienie i wysłanie formularza Rejestracji oraz wypełnienie formularza danych o obiekcie / usłudze, stanowiąc jednocześnie zawarcie umowy dotyczącej prezentacji obiektu w portalu.

W sprawach nie uregulowanych ogólnymi zasadami funkcjonowania portalu przedstawionymi powyżej obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

formularz zgloszeniowy

Prosimy o wypelnienie formularza zgloszeniowego w ciagu 48 godzin osoba odpowiedzialna za obsluge klient skontaktuje sie z Panstwem.

Leave this field empty